BIỆT THỰ QUẬN 2, NGUYỄN QUÍ CẢNH

Thời gian hoàn thành

13-09-2023

Diện tích

480 m2

Chủ đầu tư

Vị trí

Quận 2, TP.HCM

Phạm vi công việc

thiết kế

Chia sẻ
Dự Án Khác